ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στάδια του προγράμματος
 
Στην τάξη:

Η έννοια της ενέργειας - πως την αντιλαμβανόμαστε.
Μελέτες περίπτωσης από τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (Μεσόγειος, Αφρική, Η.Π.Α.).
Δραστηριότητα γνωστικής επεξεργασίας "δημοσιογραφικών" κειμένων των περιπτώσεων.
Δραστηριότητα απεικόνισης κεντρικών εννοιών των κειμένων σε εννοιολογικούς χάρτες.
Συζήτηση για διερεύνηση ενοποιητικού συμπεράσματος των περιπτώσεων.
Οι διαταραχές του φαινομένου του θερμοκηπίου ως κύριο αίτιο των κλιματικών αλλαγών.
Ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (καύση ορυκτών καυσίμων, αποψίλωση δασών).
Τρόπος ζωής και κατανάλωση ενέργειας σε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Νιγηρία, Η.Π.Α.).
Δραστηριότητα προσομοίωσης ισοζυγίου ενέργειας (παραγωγή - κατανάλωση / εισαγωγές - εξαγωγές) στις τρεις χώρες.
Κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας - ανισοκατανομή χρήσης ενεργειακών πόρων.
Ιστορική αναδρομή της εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων από τον άνθρωπο.
Οι ενεργειακές κρίσεις ως παράγοντας εξεύρεσης - εκμετάλλευσης νέων ενεργειακών πόρων.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα).
Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (σχολείο, σπίτι, πόλη)
Αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοικονόμηση ενέργειας.
Ηλεκτρικές συσκευές και εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη.
Ολιστική και οικοσυστημική προσέγγιση της ενέργειας.
Η ροή της ενέργειας από τις πηγές της ως τον άνθρωπο - καταναλωτή και το ενδιαίτημά του.
Η κρυμμένη ενέργεια στην παραγωγική διαδικασία.
Υπερκαταναλωτισμός και κλιματικές αλλαγές.
Συζήτηση για τους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας και την ατομική ευθύνη και το ρόλο του κάθε μαθητή - πολίτη στη δημιουργία και τη λύση του προβλήματος.

Στο πεδίο:
(ως πεδίο χρησιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΠΕ).

Δραστηριότητα εφαρμογών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (σε μακέτα).
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων (ενεργειακό βαρόμετρο) του ΚΠΕ.
• Ερωτηματολόγιο ενεργειακής αποδοτικότητας του σχολείου.
Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του προγράμματος.

Διαθέσιμο Υλικό
 
Μελέτη Περίπτωσης, Ανάλυση Λόγου και Εννοιολογική Χαρτογράφηση Σχέσεων Αιτίας Αποτελέσματος ως Διδακτικές Τεχνικές για την Προσέγγιση των Επιπτώσεων των Κλιματικών Αλλαγών.
Συγγραφείς: Κατσιγιάννη Αφροδίτη, Μαραγκουδάκη Ελένη, Μικρογιαννάκη Ιωάννα, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Αργυρούπολης, Μπαζίγου Κατερίνα, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης, Σμπαρούνης Θεμιστοκλής, Σωτηροπούλου Δήμητρα, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Αργυρούπολης, Φαραγγιτάκης Γιώργος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Φωτιάδης Μιχάλης, Χριστοδούλου Νίκος, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τη μέθοδο της μοντελοποίησης: Μια διδακτική πρόταση.
Συγγραφείς: Μιχάλης Φωτιάδης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Αργυρούπολης 2011-12, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ελένη Μαραγκουδάκη, Νίκος Χριστοδούλου, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Αργυρούπολης 2009-10
Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: 'Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη'
Συγγραφείς: Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Μπαζίγου Αικατερίνη, αναπληρώτρια υπεύθυνου ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ιωάννου Αθανάσιος, Νομικού Χριστίνα, Ρεμπάπη Κωνσταντίνα, Σμπαρούνης Θεμιστοκλής, Σωτηροπούλου Δήμητρα - Ευτέρπη, Χριστοδούλου Νικόλαος, εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Ενεργειακό βαρόμετρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης
Ενεργειακό βαρόμετρο για το σπίτι

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1