ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στάδια του προγράμματος
 
              
 
Στην τάξη:

Υγιές δασικό οικοσύστημα (βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες, τροφική αλυσίδα, βιομάζα, όροφοι βλάστησης).
Συνθήκες φυσικών πυρκαγιών στα μεσογειακά δάση το καλοκαίρι (ξηρασία, φυλλοστρωμνή, κεραυνοί).
Αλλαγές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς (θερμοκρασία, κουκουνάρια, πουλιά, ζώα, υπέδαφος).
Αιτίεςπυρκαγιών (πρόθεση, αμέλεια).
Παιχνίδι ταξινόμησης με καρτέλες (διαχωρισμός αιτιών: αμέλεια - πρόθεση).
Συνέπειες των πυρκαγιών (διάβρωση, ερημοποίηση, αιολική διάβρωση, πλημμύρες, αύξηση ρύπων, κλιματικές αλλαγές κ.λ.π.).
Φυσική αναγέννηση (slides).
Διαχείριση καμένης έκτασης (σωστή και λανθασμένη), (διαφάνειες και slides).
Παιχνίδια ανατροφοδότησης (κάρτες και φιδάκι).

              

Στο πεδίο:

• Επίσκεψη στην καμένη περιοχή και άκαφτη περιοχή - οριοθέτηση του υπό μελέτη χώρου.
• Περιγραφή της περιοχής πριν την πυρκαγιά - Παρατήρηση καμένων και εναπομένουσας φυτικής κάλυψης.
Αποτύπωση χώρου (χαρτογράφηση, φωτογράφιση κ.λ.π.).
Μετρήσεις μικροκλίματος & σύγκριση καμένης και άκαφτης περιοχής.
Παρατήρηση εδαφοπανίδας με χρήση φακών.
Καταγραφή φυσικής αναγέννησης κατά είδος φυτού, ποσότητα και είδος αναγέννησης (αρτίβλαστα, αναβλαστήματα).
Διαπιστώσεις αποτελεσματικότητας τεχνητής αναδάσωσης.
Καταγραφή και συζήτηση τρόπων διαχείρισης της καμένης περιοχής.
Διαθέσιμο Υλικό
Μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του επικαιροποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης: 'Δασικές πυρκαγιές - αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση του τοπίου'
Συγγραφείς: Γεώργιος Φαραγγιτάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αικατερίνη Μπαζίγου, αναπληρώτρια υπεύθυνου ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αθανάσιος Ιωάννου, Χριστίνα Νομικού, Κωνσταντία Ρεμπάπη, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Δήμητρα - Ευτέρπη Σωτηροπούλου, Παναγιώτης Τραγαζίκης, Νικόλαος Χριστοδούλου, εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Έντυπο:
Δασικές πυρκαγιές - αποκατάσταση τοπίου
Φύλλα Εργασίας:
Εξώφυλλο
Φύλλα Εργασίας:
Παρατήρηση τρόπων αναγέννησης των μεσογειακών δασών
Φύλλα Εργασίας:
Διαχειριστικά μέτρα προστασίας και αποκατάσταση τοπίου
Φύλλα Εργασίας:
Καταγραφή και σύγκριση φυτοκάλυψης στην άκαυτη και στην καμμένη περιοχή
Φύλλα Εργασίας:
Μετρήσεις καθορισμού μικροκλίματος
Φύλλα Εργασίας:
Λύσεις - Μέτρα διαχείρισης

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1