ΤΟ ΝΕΡΟ - ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στάδια του προγράμματος
 
Στην τάξη:

Το νερό στον πλανήτη.
Ο κύκλος του νερού.
Χρήσεις του νερού (οικιακή, γεωργική, βιομηχανική).
Έργα και δίκτυο υδροδότησης περιοχής πρωτευούσης.
Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης νερού.
Σημασία των ρεμάτων στην πόλη.
Πηγές ρύπανσης των υδάτων.
Ανθρώπινες παρεμβάσεις (Παιχνίδι ταξινόμησης).
Προστασία και σωστή διαχείριση των ρεμάτων.
Παιχνίδι ανατροφοδότησης (φιδάκι).Στο πεδίο:

Καταγραφή δομικών και μρφολογικών χαρακτηριστικών του ρέματος.
Ηχοχάρτης.
Καταγραφή στερεών απορριμμάτων σε νερό και έδαφος.
Μέτρηση ταχύτητας νερού.
Καταγραφή χλωρίδας και πανίδας.
Μέτρηση θερμοκρασίας εδάφους και νερού.
Χημική ανάλυση του νερού.
Έλεγχος ρύπανσης του νερού.
Παιχνίδι προσομοίωσης - Βιοσυσσώρευση.
Συζήτηση για τη σωστή διαχείριση του ρέματος.
Αξιολόγηση.
Διαθέσιμο Υλικό
 
Φυλλάδιο:
"Γνωρίζοντας το ρέμα της περιοχής μας", 2015
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού-Γυμνασίου:
"Γνωρίζοντας το ρέμα της περιοχής μας", 2013
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού-Γυμνασίου:
"Αναγνώριση ρέματος", 2013
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού-Γυμνασίου:
"Χλωρίδα-Πανίδα", 2013
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού-Γυμνασίου:
"Καταγραφή στερεών απορριμάτων στο νερό και το έδαφος", 2013
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού-Γυμνασίου:
"Ρύπανση από απορρυπαντικά", 2013
Φύλλα Εργασίας Γυμνασίου:
"Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού", 2013

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1