ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στάδια του προγράμματος
 
              
 
Στην τάξη:

Κατανομή του νερού στον πλανήτη.
Γεωλογικά στοιχεία - παιχνίδι ταξινόμησης με καρτέλες.
Ο ρόλος της θάλασσας στην οικολογική λειτουργία του πλανήτη.
Ζώνωση της θάλασσας (γεωγραφική, βιολογική).
Είδη οργανισμών.
Τροφική αλυσίδα - Παιχνίδι ταξινόμησης με καρτέλες (ταξινόμηση & κατασκευή τροφικής πυραμίδας).
Άνθρωπος και θάλασσα.
Μέθοδοι αλιείας και υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Υπεραλίευση και μείωση ιχθυαποθεμάτων.
Αναφορά στη Μεσόγειο.
Πηγές ρύπανσης.
Κατηγορίες ρύπανσης και ρυπαντών.
Βιντεοταινεία για το Σαρωνικό.
Slides για τα παράκτια οικοσυστήματα.
Παιχνίδι ανατροφοδότησης για τη Μεσόγειο.

         

Στο πεδίο:

• Αναφορά στην ιστορία του χώρου (περιοχή Αλίμου).
• Παρατήρηση - Επισημάνσεις - Προσανατολισμός.
Καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
• Καταγραφή στερεών απορριμμάτων.
• Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου.
• Χημικές αναλύσεις νερού.
• Καταγραφή χλωρίδας και πανίδας.
Διαθέσιμο Υλικό
 
«Το νερό - η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης
Συγγραφείς: Γιώργος Φαραγγιτάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μιχάλης Φωτιάδης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Ιωάννα Μικρογιαννάκη, Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ Αργυρούπολης 2011-12, Δήμητρα Σωτηροπούλου, Νίκος Χριστοδούλου, Ελένη Μαραγκουδάκη, Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ Αργυρούπολης 2009-10.
Έντυπο για μαθητές:
"Τα μυστικά της θάλασσας", 2013
Φύλλο Εργασίας:
"Εξώφυλλο", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Δραστηριότητες στην παραλία", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Καταγραφή δραστηριοτήτων & εγκαταστάσεων στη θάλασσα και στην ακτή", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Ρύπανση ακτής", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Καταγραφή θαλάσσιας χλωρίδας", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Καταγραφή θαλάσσιας πανίδας", 2015
Φύλλο Εργασίας:
"Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού", 2015

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1