4.000 μαθητικές ομάδες (100.000 μαθητές) από Σχολεία της Αττικής και άλλες Περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο μας κατά την περίοδο 1995-2018.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 
    Μια άλλη δράση στην οποία πρωτοπόρησε το ΚΠΕ Αργυρούπολης ήταν η οργάνωση και η λειτουργία τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών θεματικών δικτύων ΠΕ. Μέσα από τα θεματικά δίκτυα διαμορφώνονται προϋποθέσεις αποτελεσματικής παιδαγωγικής και επιστημονικής στήριξης των σχολικών ομάδων, οργάνωσης επικοινωνιακού πλαισίου (συναντήσεων, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ) και διεύρυνσης του διαλόγου και των οριζόντων της σκέψης των συμμετεχόντων γύρω από σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Το ΚΠΕ Αργυρούπολης ξεκίνησε με περιφερειακά θεματικά δίκτυα ΠΕ στην Αττική όπως τα "Ρέματα της Αττικής" (1996 σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον Υπεύθυνο ΠΕ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθηνών κ. Θεόδωρο Ορεινό), "Δασικές Πυρκαγιές - Αποκατάσταση τοπίου" (1998 σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πυροσβεστική και πέντε Δήμους), "Αέρας- Υγεία" (1999 σε συνεργασία με το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών), "Ακτές του Σαρωνικού" (1999 σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΠΕ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κ. Συμεών Τσελέντη).
    Έχοντας αποκτήσει ικανοποιητική εμπειρία στράφηκε στην ίδρυση εθνικών θεματικών δικτύων σε συνεργασία με άλλα Κέντρα ΠΕ, με Υπευθύνους ΠΕ Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με επιστημονικά ιδρύματα, με δήμους, με ΜΚΟ κλπ. Έτσι εδώ και δεκαεπτά (17) χρόνια λειτουργεί το Εθνικό θεματικό Δίκτυο "Η Θάλασσα", ενώ το Εθνικό θεματικό δίκτυο "Βιώσιμες πόλεις- ποιότητα ζωής" λειτούργησε από το 2001. Τη σχολική χρονιά 2002-03 στο δίκτυο "Η Θάλασσα" συμμετείχαν 150 σχολεία και στο δίκτυο "Βιώσιμες πόλεις- ποιότητα ζωής" 110 σχολεία. Το ΚΠΕ συντονίζει τη συμμετοχή και τις δράσεις, οργανώνει σεμινάρια, προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, διαμορφώνει επικοινωνιακό πλαίσιο, εκδίδει περιοδικά, προωθεί συμπράξεις σχολείων και φυσικά προσφέρει δυνατότητα παρακολούθησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις μαθητικές ομάδες.
    Τα τελευταία χρόνια στο ΚΠΕ Αργυρούπολης συνεχίζεται η λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Η ΘΑΛΑΣΣΑ" σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ (έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ για την τριετία 2015-2018) και του δικτύου "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ", που λειτουργούσε στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ", σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και σήμερα έχει μετατραπεί σε Περιφερειακό Δίκτυο με εγκεκριμένη λειτουργία μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2017- 2018.Το φαινόμενο, τα αίτια, οι συνέπειες, η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των συνεπειών των δασικών πυργαγιών.
Παρουσίαση στην Ημερίδα της ΠΕΕΚΠΕ, Οκτώβριος 2007, Γ. Φαραγγιτάκης.

Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα: κρατούσες τάσεις και επίκαιροι προβληματισμοί
Παρουσίαση στην Ημερίδα της ΠΕΕΚΠΕ, Οκτώβριος 2007, Μ. Αριανούτσου.

Δάση & Δασικές εκτάσεις
Παρουσίαση στην Ημερίδα της ΠΕΕΚΠΕ, Οκτώβριος 2007, Δ. Καζάνης.

Τα Θεματικά Δίκτυα: "Δασικές Πυρκαγιές" & "Η Θάλασσα"
Παρουσίαση στον Πολυχώρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», 29-5-2009, Γ. Φαραγγιτάκης.

Θεματικό Δίκτυο: "Η Θάλασσα"

Θεματικό Δίκτυο: "Δασικές Πυρκαγιές"

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλόντικής Εκπαίδευσης: "Βιώσιμες πόλεις Ποιότητα ζωής"
Εργασία δημοσιευμένη στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ : "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Βιώσιμη Ανάπτυξη - Τοπικές Κοινωνίες", Ουρανούπολη 2004.

Εργασίες Σχολείων Δικτύου Θάλασσα

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιονίας

7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

17ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1