4.000 μαθητικές ομάδες (100.000 μαθητές) από Σχολεία της Αττικής και άλλες Περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο μας κατά την περίοδο 1995-2018.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης στα οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητικές ομάδες και εκπαιδευτικοί

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, συνεχίζοντας κανονικά για εικοστή (23η) συνεχή χρονιά τη λειτουργία του, προσφέρει κάθε χρόνο δυνατότητες παρακολούθησης ημερησίων προγραμμάτων που διαρκούν από τις 8.20 το πρωί μέχρι τις 13.50 το μεσημέρι σε σχολικές ομάδες έως και 30 μαθητών/τριών με τα παρακάτω θέματα (κατ΄ επιλογή των ενδιαφερομένων):

    1. «Γνωριμία με το δάσος» 1
    2. «Το δάσος - το περιαστικό πράσινο» 2
    3. «Δασικές πυρκαγιές - αποκατάσταση τοπίου» 3
    4. «Το νερό - τα ρέματα» 3
    5. «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» 1
    6. «Το νερό - H θάλασσα» 2
    7. «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» 4
    8. «Κυκλοφοριακό - η ατμοσφαιρική ρύπανση» 4
    9. «Εξοικονόμηση ενέργειας - στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη» 4
    10.«Ο κήπος με τα μεσογειακά φυτά - το πράσινο στην πόλη» 4

1 Για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄Δημοτικού
2 Από Γ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
3 Από Δ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
4 Από Ε΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο

Καθημερινά δεχόμαστε μέχρι 42 μαθητές σε μία ή δύο σχολικές ομάδες επειδή το προσωπικό έχει μειωθεί δραματικά και από το 2010, αλλά και λόγους αδειών υγείας και μητρότητας.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια επτά διδακτικών περιόδων και περιλαμβάνουν ενημέρωση και συζήτηση σε ολομέλεια, εργασία σε ομάδες σε αίθουσες διδασκαλίας και στο εργαστήριο και επισκέψεις πεδίου (στο βουνό, στο ρέμα, στη θάλασσα κλπ). Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων γίνεται από το Κέντρο μας ύστερα από υποβολή αιτήσεων των Σχολείων στους Υπευθύνους ΠΕ των οικείων Δ/νσεων, οι οποίοι τις ιεραρχούν και τις προωθούν στο ΚΠΕ.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί των σχολικών ομάδων έχουν την ευθύνη της ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών τόσο κατά τη μετακίνηση όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ενώ η Σχολική μονάδα θα πρέπει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου για την έγκριση της μετακίνησης και της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται και επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για τα οποία εκδίδονται αναλυτικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες στέλνονται δια των Υπευθύνων ΠΕ των τοπικών Δ/νσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν τα σεμινάρια γίνεται από τις οικείες Διευθύνσεις.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν γενικό θεωρητικό μέρος (περιβαλλοντικά προβλήματα, οικολογία, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ) και ειδικό πρακτικό μέρος με παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ, σχεδιασμό και παρουσίαση πρότασης σχολικού προγράμματος Π.Ε. με εργασία σε ομάδες στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο.

Το Κέντρο μας συντονίζει 2 θεματικά δίκτυα σχολείων, εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ, με τίτλους:
    1) "Η θάλασσα", με τη συνεργασία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, πολλών Υπευθύνων ΠΕ και άλλων ΚΠΕ.
    2) "Δασικές πυρκαγιές - αποκατάσταση τοπίου", με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Οικολογίας), ειδικών επιστημόνων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Στα θεματικά μας δίκτυα οι σχολικές ομάδες επωφελούνται των δυνατοτήτων οργανωμένης επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης, καθώς και των δυνατοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολικές μονάδες απ΄ όλη τη χώρα. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα δίκτυα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Υπευθύνους των Δ/νσεων ή με το Κέντρο μας στα τηλέφωνα 210-9959250 και 210-9959251 ή μέσω e-mail.

Ως προς τις διεθνείς συνεργασίες το Κέντρο μας συνεχίζει το πρόγραμμα "Χρυσοπράσινο Φύλλο" σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθούν φέτος εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητικών ομάδων και εκπαιδευτικών από 38 Σχολεία των δύο χωρών.

Στο ΚΠΕ Αργυρούπολης λειτουργούν βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο που μπορούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τη στήριξη των προγραμμάτων και των δράσεων τους. Τέλος έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές που μοιράζεται δωρεάν σε όσουν συμμετέχουν στα προγράμματά μας.

Σε όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία, της ομαδικής εργασίας, της ανάπτυξης διαλόγου και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης.

Όλες οι παραπάνω δράσεις συγχρηματοδοτούντο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (3ο ΚΠΣ-2ο ΕΠΕΑΕΚ) και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Παιδείας- Δήμος Αργυρούπολης) μέχρι τέλους του 2014 και σήμερα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την περσινή σχολική χρονιά το Κέντρο μας προσέφερε τις υπηρεσίες του σε 4.500 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς απ΄όλη την Ελλάδα.

Ελάτε να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, το κοινό μας μέλλον.


Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επικοινωνία

©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1