4.000 μαθητικές ομάδες (100.000 μαθητές) από Σχολεία της Αττικής και άλλες Περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο μας κατά την περίοδο 1995-2018.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στα 22 χρόνια της λειτουργίας του οι εκπαιδευτικοί που το στελέχωσαν έχουν αναπτύξει δέκα (10) εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν μαθητικές ομάδες σε ημερήσια βάση (8.20-13.50) και δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε περισσότερες μέρες (2/ήμερο ή 3/ήμερο). Τα θέματα των προγραμμάτων επελέγησαν με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητικού και εκπαιδευτικού κόσμου και της ευρύτερης κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της Αττικής και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες εργασίας πεδίου που προσφέρονται στην περιοχή.

                   

Οι τίτλοι των προγραμμάτων είναι:
    1. «Γνωριμία με το δάσος» 1
    2. «Το δάσος - το περιαστικό πράσινο» 2
    3. «Δασικές πυρκαγιές - αποκατάσταση τοπίου» 3
    4. «Το νερό - τα ρέματα» 3
    5. «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» 1
    6. «Το νερό - H θάλασσα» 2
    7. «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» 4
    8. «Κυκλοφοριακό - η ατμοσφαιρική ρύπανση» 4
    9. «Εξοικονόμηση ενέργειας - στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη» 4
    10.«Ο κήπος με τα μεσογειακά φυτά - το πράσινο στην πόλη» 4

Οι τίτλοι των πολυήμερων προγραμμάτων είναι:
    1. «Δάσος - περιαστικό πράσινο - πυρκαγιές - αποκατάσταση τοπίου» 3 (διήμερο)
    2. «Το νερό - τα ρέματα - η θάλασσα» 3 (τριήμερο)

1 Για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄Δημοτικού
2 Από Γ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
3 Από Δ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
4 Από Ε΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο

Τα προγράμματα αναπτύσσονται σε τρία μέρη:
    α. Εισαγωγικό μέρος σε ολομέλεια
    β. Ειδικό μέρος σε ομάδες εργασίας
    γ. Πρακτικό μέρος σε ομάδες εργασίας στο πεδίο ή στο εργαστήριο

Πολύ σημαντικό τμήμα όλων των προγραμμάτων αποτελεί η κριτική σύνθεση και αξιολόγηση, η οποία διαπερνά όλα τα στάδιά τους.

              

Τα ημερήσια προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης έχουν σχέση με θέματα γνώσης και διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος (Υμηττός - Δασικές πυρκαγιές - Αστικό & περιαστικό Πράσινο - Ρέματα - Σαρωνικός κόλπος - Κυκλοφοριακό πρόβλημα και νέφος της Αθήνας - Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι) σε σύνδεση με τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα [Αποψίλωση τροπικών δασών, Διατάραξη των βιοκοινοτήτων των οικοσυστημάτων (εξαφανίσεις ειδών, εισαγωγή ξενικών ειδών, αλλοίωση των τροφικών σχέσεων από ανθρώπινες παρεμβάσεις) Διαθεσιμότητα και ποιότητα γλυκού - πόσιμου νερού, Ρύπανση των θαλασσών, Εξάντληση ιχθυαποθεμάτων, Ρύπανση του αέρα και υγεία, Τρύπα του όζοντος, Όξινη βροχή, Κλιματική αλλαγή, Εξάντληση φυσικών πόρων, Υπερκατανάλωση κ.ά.].
Διαρκούν 7 διδακτικές περιόδους στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - αίθουσες διδασκαλίας - εκπαιδευτικός κήπος - εργαστήριο) και στο πεδίο (πλαγιές Υμηττού - Ρέμα Γερουλάνου - Ρέμα Πικροδάφνης - Ακτή Αλίμου - Γειτονιές της Αργυρούπολης) και τα έχουν παρακολουθήσει συνολικά έως σήμερα 96.000 μαθητές, συνοδευόμενοι από 8.600 εκπαιδευτικούς. Η ζήτηση των προγραμμάτων κυρίως από τα Σχολεία της Αττικής είναι πάρα πολύ μεγάλη και συνήθως δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί πλήρως.
Το παιδαγωγικό υλικό είναι προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στο ΚΠΕ Αργυρούπολης από το 1995 μέχρι σήμερα.
Τα προγράμματα και το υλικό σχεδιάστηκαν και με την πολύτιμη συνεργασία ειδικών επιστημόνων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων κ.α. (Πανεπιστήμια Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Αιγαίου, ΕΜΠ, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κ.α.).
 
              
 
Τα προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης διαθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ΠΕ όπως διατυπώθηκαν και στη διάσκεψη της Τιφλίδας:
 
 • Είναι προσανατολισμένα στην επίλυση προβλημάτων.
 • Προσεγγίζουν διεπιστημονικά τα θέματα.
 • Έχουν βιωματικό χαρακτήρα.
 • Επιδιώκουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
 • Συνδέονται λειτουργικά με τα σχολικά προγράμματα Π.Ε. και συμβάλλουν στην οργανωτική, μεθοδολογική και γνωστική υποστήριξή τους.
 • Στηρίζονται στην προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία των μαθητών.
 • Προσαρμόζονται στη νοητική ηλικία και στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών (νηπιαγωγείο - δημοτικό - γυμνάσιο - λύκειο - ΑΜΕΑ).
 • Συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.
 • Ακολουθούν την πορεία από το γενικό στο ειδικό.
 • Έχουν τη δυνατότητα επέκτασης σε πολυήμερα προγράμματα ΠΕ.
 • Εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
 • Εφαρμόζουν στοιχεία από μεθόδους όπως η μέθοδος Project, η μέθοδος επίλυσης προβλήματος κ.ά..
 
         
 
Στόχοι των προγραμμάτων του ΚΠΕ Αργυρούπολης
 
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα κύρια στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με παραδείγματα από την περιοχή (π.χ. ήλιος, αέρας, νερό, έδαφος, πράσινο, χλωρίδα, πανίδα, δόμηση, μετακινήσεις, παραγωγή, ενέργεια).
Να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Να διαπιστώνουν τις διαταραχές που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες: λειψυδρία, έλλειψη πρασίνου, δασικές πυρκαγιές, μπάζωμα ρεμάτων, σκουπίδια, κυκλοφοριακό, ρύπανση αέρα, ρύπανση νερών, εξάντληση πόρων, υπερκατανάλωση ενέργειας κ.ά.
Να συζητήσουν τις αιτίες των διαταραχών και να αντιληφθούν τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής και με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης.
Να αντιληφθούν την ατομική ευθύνη αλλά και την ευθύνη των διαφόρων κοινωνικών ομάδων τόσο στη δημιουργία των προβλημάτων όσο και στην αντιμετώπισή τους.
Να παρατηρούν το τοπίο ως σύνολο.
Να εξοικειωθούν με την χρήση οργάνων μέτρησης και καταγραφής φυσικών παραμέτρων.
Να προσανατολισθούν στην υιοθέτηση φιλικών και συμμετοχικών συμπεριφορών προς το περιβάλλον.
Να διαμορφώσουν το γνωστικό και αξιακό υπόβαθρο ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες με στόχο την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
 • Χρήση Εποπτικών Μέσων διδασκαλίας και Νέων Τεχνολογιών
 • Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Ομαδική συζήτηση και διάλογος - Oμαδικές δραστηριότητες
 • Διερεύνηση και ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων- ιδεών των μαθητών και αναδόμησή τους
 • Εργασία σε ομάδες
 • Εργασία και μελέτη πεδίου
 • Εννοιολογικοί χάρτες
 • Βιωματική προσέγγιση - Ερευνητική και πειραματική προσέγγιση
 • Περιβαλλοντικό μονοπάτι
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλήματος
 • Καθοδηγούμενη ανακάλυψη
 • Επισκόπηση (φύλλα καταγραφής, ερωτηματολόγια κ.λ.π.)
 • Παιχνίδια προσομοίωσης - Παιχνίδια ψυχοκινητικά - Παιχνίδια εκπαιδευτικά

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, οι σχολικές μονάδες συνεννοούνται κατ’ αρχήν με τον/ την Υπεύθυνο/η Π.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και εν συνεχεία με το ΚΠΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Διαθέσιμο Υλικό
 
Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων του ΚΠΕ Αργυρούπολης"

Το Κέντρο μας :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1