4.000 μαθητικές ομάδες (100.000 μαθητές) από Σχολεία της Αττικής και άλλες Περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο μας κατά την περίοδο 1995-2018.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
    Το ΚΠΕ Αργυρούπολης οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χρονικής διάρκειας δύο έως οκτώ ημερών (δηλαδή 16 έως 72 διδακτικών ωρών). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αρχαρίους ή προχωρημένους σε σχέση με την ΠΕ εκπαιδευτικούς, σε στελέχη ΠΕ και σε εκπαιδευτικούς θεματικών δικτύων. Τα σεμινάρια γίνονται σε συνεργασία με Δ/νσεις Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ, ενώ τα θεματικά σεμινάρια έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα.

              

    Συνήθως έχουν γενικό θεωρητικό μέρος μιας ημέρας και οι υπόλοιπες μέρες αφιερώνονται σε πρακτικά, παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα, όπως ο σχεδιασμός και η σύνθεση σχολικού προγράμματος ΠΕ, η εργασία πεδίου, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι τεχνικές παρουσίασης κ.ά. Τα σεμινάρια διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στο πεδίο, συμμετέχουν σε αυτά και ειδικοί εξωτερικοί εισηγητές, ενώ αξιολογούνται όπως και όλες οι δράσεις του ΚΠΕ με ερωτηματολόγια ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες αλλά και από εξωτερικούς αξιολογητές. Τα μέχρι σήμερα πορίσματα των αξιολογήσεων βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων και χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.

              

    Θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το ΚΠΕ Αργυρούπολης έχει οργανώσει και υλοποιήσει μέχρι σήμερα εκατόν έξι (106) τέτοια επιμορφωτικά σεμινάρια στα οποία επιμορφώθηκαν συνολικά 7.370 εκπαιδευτικοί επί συνόλου περίπου 23.500 εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί στην ΠΕ σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο αριθμός των ημερίδων ειδικού ενδιαφέροντος (μέχρι σήμερα 224) που γίνονται κυρίως σε συνεργασία με μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μαρασλείου Διδασκαλείου ή σε συνεργασία με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς όπως η ΠΕΕΚΠΕ, η WWF Ελλάς, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος και με τοπικούς φορείς (Δήμοι, Σύλλογοι κλπ) για την ενημέρωση νέων, πολιτών, εργαζομένων, γονέων, εκπαιδευτικών και άλλων κατηγοριών ενηλίκων στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.     Το πλαίσιο του προβληματισμού μας και η περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, 6/11/2009)

     Εκπαίδευση για την αειφορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση


                   


Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία

©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1